Od grudnia z programu LeftHand dla Organizacji Pozarządowych korzysta Fundacja „PASJA” z miejscowości Łobez.

Fundacja „PASJA” realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie i prowadzenie różnych form pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, organizowanie grup terapeutycznych oraz letnich i zimowych obozów dla dzieci i młodzieży, pracę terapeutyczną z rodzinami, a w szczególności z rodzinami z problemem alkoholowym oraz uzależnieniem od środków odurzających, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz ich zatrudnianie i wiele innych.

Fundacja zgłosiła się do firmy LeftHand, ponieważ poszukiwała kompleksowego oprogramowania księgowego, dostosowanego do specyfiki organizacji pozarządowych. Zdecydowała się na zakup dożywotnie licencji oraz rocznego abonamentu na aktualizacje.

Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania i życzymy owocnej pracy.

testuj        gfds        kup

Reklamy