Udział pracowników i współpracowników w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez pracodawcę oraz skorzystanie z poczęstunku i przygotowanych atrakcji nie powinny obecnie powodować trudności w rozliczeniu. Wartość świadczeń zaoferowanych w czasie takiego spotkania nie oznacza już bowiem powstania przysporzenia majątkowego dla zaproszonych osób. Pracodawca nie dolicza zatem kosztów wigilijnej uroczystości do przychodu tych osób.

testuj        gfds        kup

W kontekście rozliczania okolicznościowych imprez organizowanych przez pracodawców rozstrzygający jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). TK stwierdził w nim, że pojawienie się pracownika (jak również jego rodziny, np. dzieci lub współmałżonka) na spotkaniu o charakterze integracyjnym nie powoduje wystąpienia po jego stronie przychodu, od którego należy naliczyć podatek i składki ZUS. Nawet dobrowolne uczestnictwo w takim spotkaniu nie skutkuje pojawieniem się korzyści, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku przez byłego lub obecnego pracownika.

Świąteczne czy mikołajkowe spotkania na koszt pracodawcy nie stanowią korzyści dla obecnych i byłych pracowników ani dla zleceniobiorców oraz współpracowników (w tym samozatrudnionych). Dotyczy to też rodzin tych osób (interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 13 lipca 2015 r., DD3.8222.2.269.2015.OBQ). Bez znaczenia pozostaje, czy spotkania zostały sfinansowane ze środków obrotowych czy z funduszu socjalnego.

Skoro uczestnictwo w imprezie firmowej nie oznacza przychodu podlegającego opodatkowaniu, należy uznać, że równocześnie nie jest ono świadczeniem, od którego nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawę wymiaru tych składek stanowi bowiem przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof.

testuj        gfds        kup