W toku prowadzenia działalności przedsiębiorcy muszą czasami odbyć podróż poza granice kraju. Wielu z nich jako środek lokomocji wybiera firmowy lub wykorzystywany w przedsiębiorstwie prywatny samochód. W takim wypadku stają oni przed dylematem – jak rozliczyć zakup paliwa za granicą? Czy jest to w ogóle możliwe? Jeśli tak, to na podstawie jakiego dokumentu? Co z podatkiem VAT od takiej transakcji?

testuj        gfds        kup

Zakup paliwa za granicą to koszt uzyskania przychodu

Na początku należy ustalić, czy zakup paliwa za granicą może stanowić koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w art. 23.

W świetle ww. przepisu, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

Oznacza to, iż jeżeli odbyta podróż zagraniczna związana była z prowadzoną działalnością, wówczas przedsiębiorca ma prawo zaliczyć zakup paliwa na zagranicznej stacji benzynowej do kosztów podatkowych (pod warunkiem, że wydatek ten został prawidłowo udokumentowany).

Zakup paliwa to nie WNT

W myśl ustawy o VAT paliwo do pojazdu stanowi towar. Jednak w przypadku zakupu benzyny, oleju napędowego lub gazu, tankowanych bezpośrednio do samochodu i służących przemieszczaniu się pojazdu, transakcja taka nie będzie traktowana i rozliczana jak standardowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

Paliwo zakupione na zagranicznej stacji benzynowej powinno trafić do kosztów uzyskania przychodu w kwocie brutto. Zasada ta dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych (w przypadku których – co do zasady – przedsiębiorca może odliczyć naliczony przy zakupie paliwa podatek VAT). Podstawę księgowania może w tym wypadku stanowić faktura lub paragon (co potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 sierpnia 2011 roku – sygn. IBPBI/1/415-547/11/WRz). Na dokumentach pojawi się wyszczególniona kwota naliczonego podatku od towarów i usług. Jednak przez wzgląd na fakt, iż danina ta została opłacona za granicą, przedsiębiorca nie może jej odliczyć w Polsce.

W związku z powyższym, zakupu paliwa za granicą nie należy traktować jak typowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ani tym bardziej jako import usług. Jak zatem zaksięgować takie zdarzenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Księgowanie zakupionego za granicą paliwa

Ewidencję paliwa zakupionego na zagranicznej stacji benzynowej przedsiębiorca powinien zacząć od przeliczenia jego wartości brutto z faktury/paragonu na złotówki, zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie dokumentu.

W przypadku firmowego samochodu (osobowego lub ciężarowego), otrzymaną wartość należy zewidencjonować bezpośrednio w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (inne wydatki związane z działalnością gospodarczą). Jeżeli natomiast w zagranicznej podróży wykorzystywany był prywatny samochód osobowy przedsiębiorcy, do którego prowadzona jest kilometrówka, przejechana trasa powinna zostać uwzględniona w ewidencji przebiegu pojazdu, a przeliczona wartość z faktury/paragonu powinna trafić wraz z innymi kosztami związanymi z bieżącą eksploatacją pojazdu do kilometrówki, a następnie do kol. 13 KPiR – do wysokości limitu.

testuj        gfds        kup

Reklamy