Nowym użytkownikiem programu LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji zostało Polickie Towarzystwo Strzeleckie „GRAJCAR”.

police.png

PTS Grajcar jest organizacją nie ograniczającą się tylko do działań w kierunku rozwoju strzelectwa sportowego i rekreacyjnego ale w oparciu o posiadaną broń, repliki broni historycznej i znajomość obsługi tworzy Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

W ramach strzelectwa sportowego współpracuje z klubami z Niemiec, a w szczególności z JSSC E.V. Eggesin oraz Anklam. W zakresie grupy rekonstrukcji historycznej współpracuje z Ostrołęckim Stowarzyszeniem Historycznym „Czwartacy”, a także grupami odtwarzającymi Pułk Czwarty Piechoty okresu Księstwa Warszawskiego z Warszawy, Łodzi, Płocka i innych miejscowości z całej Polski.

Misją organizacji jest popularyzacja polskiej tradycji militarnej, polskiej historii i tożsamości narodowej.

PTS Grajcar zdecydowało się na prowadzenie księgowości w programie LeftHand pełna Księgowość. Zakupili oni dożywotnią licencję na program, roczny abonament na aktualizacje oraz 12-miesięczne wsparcie techniczne, czy pełen pakiet, tym samym otrzymując rabat oraz darmowe szkolenie z obsługi programu dla jednej osoby.

Dziękujemy za wybór oprogramowania LeftHand! 🙂

testuj        gfds        kup