W 2017 roku czekają nas podwyżki płacy minimalnej, emerytur i rent. Wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa. Zmienią się niektóre zasady wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Resort pracy wskazał najważniejsze zmiany jakie wejdą w życie w 2017 r.:

od 1 stycznia

  • Płaca minimalna wzrośnie do 2 tys. zł
  • Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług
  • Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych – zyskają oni prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego
  • Nowe zasady przyznawania zasiłku stałego – zasiłek okresowy dla oczekujących na orzeczenie i zasiłek stały wypłacany wstecz po orzeczeniu
  • Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne)

od 1 marca

  • Podwyższenie najniższych emerytur i rent do 1 tys. zł
  • Waloryzacja emerytur i rent –  10 zł wyniesie minimalna gwarantowana podwyżka. (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

testuj        gfds        kup