Od poprzedniego tygodnia Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” księguje z LeftHand.

Izba została założona w 1991 jako organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty, których przedmiotem działalności jest: świadczenie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, akwizycja usług uzdrowiskowych, wydobywanie naturalnych tworzyw zdrojowych, produkcja, pośrednictwo i sprzedaż produktów uzdrowiskowych, prowadzenie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, hoteli i pensjonatów uzdrowiskowych, wynajmu pokoi w uzdrowiskach, świadczenie usług przewozowych w uzdrowiskach, prowadzenie badań naukowych w zakresie uzdrowisk, prowadzenie specjalistycznych usług w zakresie projektowania, nadzoru i wykonawstwa obiektów i urządzeń uzdrowiskowych, inna działalność na rzecz funkcjonowania i obsługi uzdrowisk.

Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” zakupiła licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość, abonament na aktualizacje na 12 miesięcy oraz abonament na roczne wsparcie techniczne.

Dziękujemy za udzielone nam zaufanie 🙂

testuj        gfds        kup

Reklamy