Projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny został uchwalony przez Sejm. W myśl ustawy, kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, zaś mężczyźni w wieku 65 lat. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 października 2017 roku.

testuj        gfds        kup

Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Posłowie odrzucili wcześniej poprawki klubów PSL i Kukiz’15 do projektu ustawy.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 262 posłów. Przeciw było 149, a 19 się wstrzymało.

W Sejmie podczas drugiego czytania projektu obniżającego wiek emerytalny posłowie Kukiz’15 oraz PSL zgłosili poprawki, jeszcze tego samego dnia zajęła się nimi komisja polityki społecznej i rodziny, która zarekomendowała ich odrzucenie.

Sejm odrzucił poprawki – zgłoszoną przez Kukiz’15, która zakładała możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy – 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn. Sejm odrzucił także poprawkę PSL, według której niektórzy rolnicy mogliby odchodzić na wcześniejszą emeryturę (kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 – po spełnieniu pewnych warunków) do końca 2022 r. Zgodnie z obecnymi przepisami, rolnicy mogą odchodzić na wcześniejszą emeryturę (po spełnieniu pewnych warunków) do końca 2017 r.

Prezydencki projekt, zapowiadany w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, trafił do Sejmu pod koniec listopada, pierwsze czytanie odbyło się na początku grudnia. W połowie stycznia komisja polityki społecznej przeprowadziła wysłuchanie publiczne projektu.

Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci – podnoszony jest stopniowo – kobiety osiągnęłyby go w 2040 r., a mężczyźni w 2020.

Kto skorzysta a kto straci?

Trzeba mieć tylko ukończony odpowiedni wiek. Ani rząd, ani Sejm nie zdecydował się, by wprowadzić drugi warunek – stażowy.

Wypracowany staż – 20 lat dla kobiet (czyli dwa lata mniej niż jest teraz) i 25 lat dla mężczyzn – trzeba będzie mieć, by państwo gwarantowało wypłatę najniższej emerytury. Osobie, która takiego stażu mieć nie będzie i odprowadziła mało składek emerytalnych, państwo nie odniesie świadczenia do minimum.

Ustawa prezydencka wprowadza korzystne rozwiązania dla seniorów. Osoby przechodzące na emeryturę w wieku 60 i 65 lat będą mogły dorabiać bez żadnych ograniczeń. Ale uwaga! Przechodząc na emeryturę będą musiały rozwiązać umowę pracy z dotychczasowym pracodawcą. Jeśli tego nie zrobią, ZUS nie wypłaci emerytury.

Obniżenie wieku emerytalnego oznacza, że renta będzie krócej wypłacana. Potem ZUS z urzędu będzie przyznawał emeryturę.

Po obniżeniu wieku emerytalnego emerytury częściowe, które dziś wypłacane są mężczyznom, zostaną zlikwidowane. Ale uwaga! Osoby, które dziś dostają to świadczenie wciąż będą je dostawać aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Na reformie stracą m.in. rolnicy. Po wejściu w życie reformy nie będą mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury rolnicze. Dziś mogą z nich skorzystać 55-letnie kobiety i 60-letni mężczyźni, pod warunkiem, że prowadzili gospodarstwo przez 30 lat, a teraz przekazali je dzieciom. Po 1 października 2017 r. będą mogli przechodzić na emeryturę – jak większość Polaków – w wieku 60 i 65 lat.

Po wprowadzeniu reformy zmienią się zasady ochrony przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym. Tak jak teraz obowiązywać będzie czteroletni zakaz zwolnienia takich osób czyli ochrona będzie się zaczynać kiedy kobieta ukończy 56 lat, a mężczyzna – 61 lat.

testuj        gfds        kup

Reklamy