Większość organizacji pozarządowych typu stowarzyszenie czy fundacja prowadzi swoje księgi rachunkowe w oparciu o ustawę o rachunkowości. Ze względu na to, że zbliża się koniec roku obrotowego, każda organizacja pozarządowa musi przygotować się do tego okresu.

testuj       gfds        kup

Ważne jest aby wraz z końcem roku obrotowego dział księgowy organizacji zweryfikował kompletność operacji księgowych zarejestrowanych w księgach. W razie konieczności należy zwrócić się do odpowiednich kontrahentów o dosłanie brakujących dokumentów księgowych. Najczęściej taki problem wychodzi w momencie analizy wypłat z rachunku bankowego, do których nie mamy podpiętych rozrachunków.

Organizacje, które prowadzą działalność odpłatną lub gospodarczą i dodatkowo zarządzają gospodarką magazynową, muszą stopniowo przygotować się do wykonania i sporządzenie remanentu magazynowego posiadanych materiałów i towarów. Braki i nadmiary należy odpowiednio wykazać w księgach rachunkowych.

Zbliża się również okres weryfikacji sald należności i zobowiązań z kontrahentami. W tym celu oprócz kompletności ewidencji zdarzeń gospodarczych, należy sporządzić stosowne potwierdzenia sald i wysłać je do kontrahentów. Można oczywiście wstępnie wykonać tą czynność mailowo, aby szybciej wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

Wspomniane działania ułatwią organizacji właściwe przygotowanie się do sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej CIT-8 oraz rocznego sprawozdania finansowego.

Opisane powyżej działania bez problemu i w większości automatycznie, mogą Państwo wykonać na programie LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji. Został on wyposażony w bogaty zbiór mechanizmów weryfikacyjnych oraz raportów pozwalających znaleźć interesujące nas nieprawidłowości. Prowadząc magazyn w programie LeftHand Sprzedaż i Magazyn organizacja będzie mogła automatycznie wygenerować remanent magazynowy na dowolny dzień roku i wprowadzić wykryte nadmiary lub niedomiary stanów. Również w zakresie generowania potwierdzeń sald możemy się posiłkować automatycznym mechanizmem dostępnym w programie księgowym LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji.

Osoby pracujące w działach księgowych stowarzyszeń i fundacji, które mają dodatkowe pytania do programu księgowego LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji zapraszam do kontaktu ze mną:

Katarzyna Milewska

tel.: 505 971 270 lub 22 427 37 18

email: katarzyna.milewska@lefthand.com.pl

www: http://www.lefthand.pl/pl/subsites/dla_stowarzyszen/

testuj        gfds        kup

Reklamy