Wczoraj do grona użytkowników programu LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji dołączyło Białoruskie Towarzystwo Historyczne.

Organizacja zarejestrowana została w 1993 roku. Celem towarzystwa jest rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej oraz społecznej. działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o Białorusinach oraz poszanowania tradycji narodowych, propagowanie postaw tolerancji narodowej, sprzyjających kształtowaniu przyjaznych stosunków pomiędzy Białorusinami a Polakami oraz innymi narodowościami w RP. Towarzystwo zorganizowało wiele seminariów i konferencji dotyczących historii Białorusinów na Białostocczyźnie.

Do firmy LeftHand zgłosili się, ponieważ szukali kompleksowego programu do prowadzenia księgowości. Po skorzystaniu z okresu testowego zdecydowali się na zakup wersji komercyjnej obejmującej dożywotnią licencję, 12-miesięczny abonament na aktualizację oraz roczną pomoc techniczną.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy sukcesów w dalszej działalności 🙂

testuj        gfds        kup

Reklamy