8 listopada 2016 r. opublikowany został w Dzienniku Ustaw ujednolicony tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To już drugie ujednolicenie ustawy o pożytku w 2016 r.

testuj        gfds        kup

Ujednolicone teksty aktów prawnych przygotowuje Marszałek Sejmu. Marszałek ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana.

Obwieszczenie Marszałka w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pochodzi z 14 października 2016 r. Opublikowano je 8 listopada 2016 r. Poprzednie ujednolicenie ustawy o działalności pożytku opublikowano 26 lutego 2016 r.

Od opublikowania poprzedniej wersji ujednoliconej ustawy o pożytku pojawił się tylko jeden akt prawny zmieniający ustawę. Była to nowelizacja przygotowana w Senacie i ostatecznie uchwalona 16 marca 2016 r.

Zobacz ujednolicony tekst ustawy o pożytku -> otwórz

testuj        gfds        kup

Reklamy