Istnieją pewne sytuacje, w których może nastąpić wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru VAT. Co więcej, może się to stać bez wydawania żadnego ostrzeżenia i poinformowania o tym przez urząd skarbowy. Dla przedsiębiorcy może to oznaczać poważne problemy.

testuj        gfds        kup

Wykreślenie z rejestru VAT – w jakich przypadkach?

Rejestracja jako czynny podatnik VAT to obowiązek wielu polskich przedsiębiorców. Wymaga oczywiście dopełnienia pewnych kwestii formalnych, przede wszystkim złożenia VAT-R.

Wbrew powszechnej opinii, utrata statusu VAT-owca nie następuje jednak wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Może się zdarzyć, że decyzję o wykreśleniu z rejestru VAT podejmie naczelnik urzędu skarbowego.

Dojdzie do tego w dwóch przypadkach:

– kiedy urzędnicy stwierdzą, że przedsiębiorca po prostu nie istnieje

– firma może zostać wykreślona z rejestru VAT również wtedy, gdy przedsiębiorca nie składa deklaracji podatkowych, a urzędnicy nie mogą się z nim skontaktować w celu wyjaśnienia sprawy.

Nikt nie poinformuje przedsiębiorcy o wykreśleniu

Co niezwykle istotne, przedsiębiorca może zostać wykreślony z rejestru VAT i w ogóle o tym nie wiedzieć. Urząd skarbowy nie ma bowiem obowiązku, żeby go o tym fakcie poinformować. Nie zostaje również wydawana żadna decyzja w tym temacie.

W efekcie wykreślony z rejestru VAT przedsiębiorca nie ma możliwości, żeby odwołać się od decyzji urzędu skarbowego. Co należy więc w takiej sytuacji zrobić? Jedyne rozwiązanie to ponowna rejestracja jako czynny podatnik VAT.

Jakie kłopoty wynikają z wykreślenia z VAT?

Oczywiście, wykreślenie z VAT ma swoje konsekwencje i może przysporzyć problemów zarówno przedsiębiorcy, jak i jego kontrahentom.

Podstawowy kłopot dla przedsiębiorcy, który znika z rejestru jest taki, że traci on możliwość odliczania podatku VAT od faktur zakupowych. A w jakim stopniu wykreślenie z VAT wpływa na kontrahentów danej firmy? W przypadku, gdy przedsiębiorca wystawia faktury z naliczonym podatkiem VAT, odbiorca towaru albo usługi nie może odliczyć podatku VAT z tego tytułu.

W praktyce przekłada się to na konieczność wprowadzenia korekt w błędnej deklaracji VAT, skierowanej uprzednio do urzędu skarbowego (dotyczy to obu stron transakcji).

Jak można uchronić się przed wykreśleniem z ewidencji?

Oczywiście, wykreślenia z VAT lepiej unikać niż później próbować naprawiać jego skutki. Wystarczy jednak trzymać się kilku reguł, żeby nie narazić się na nieprzyjemności:

– składać deklaracje VAT w odpowiednim terminie (także w przypadku braku przychodu w konkretnym okresie rozliczeniowym),

– pamiętać o podawaniu aktualnego numeru telefonu w składanych deklaracjach VAT (ułatwi to urzędnikom kontakt z przedsiębiorcą),

– dbać o aktualizowanie w CEIDG adresu do korespondencji.

Aby mieć pewność co do prawidłowości swojego postępowania, warto od czasu do czasu zaglądnąć na specjalną platformę online przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Dzięki niej istnieje możliwość sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca aktualnie znajduje się w rejestrze czynnych podatników VAT.

testuj        gfds        kup

Reklamy