Pracownik pracujący w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym w podstawowym systemie czasu pracy, który będąc w zagranicznej podróży służbowej w państwie, gdzie 1 i 11 listopada nie są dniami wolnymi od pracy pracował w te dni, powinien otrzymać za pracę w te dni dodatkowe dni wolne. Jeżeli nie otrzyma dni wolnych, będzie mu przysługiwać, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek 100% za każdą godzinę pracy w święto.

testuj        gfds        kup

Wobec pracownika wysłanego w zagraniczną podróż służbową należy stosować polskie przepisy prawa pracy. Dotyczy to również przepisów o dniach wolnych od pracy. Zatem pracownik powinien mieć wolne 1 i 11 listopada.

Za pracę w dni wolne 1 i 11 listopada trzeba oddać w pierwszej kolejności dni wolne w okresie rozliczeniowym, w którym te dni wolne wystąpiły. Za pracę w święto przysługuje cały dzień, bez względu na liczbę godzin, jakie w dniu świątecznym pracownik przepracował. Jeżeli nie jest możliwe udzielenie pracownikowi dnia wolnego za święto, przysługuje mu, oprócz normalnego wynagrodzenia, 100% dodatek za każdą godzinę pracy w święto.

Zdaniem PIP za pracę w niedzielę lub święto przysługują dwa 100% dodatki: jeden z tytułu przekroczenia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a drugi – z tytułu pracy w dzień świąteczny. Decyzja o wypłacie jednego lub dwóch dodatków należy do pracodawcy. (INFOR.pl)

testuj         gfds        kup

Reklamy