Coraz więcej osób decyduje się na założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia socjalna to zrzeszenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – np. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych od narkotyków czy alkoholu, bezdomnych. Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym, a więc łączy w swojej działalności funkcje społeczne i ekonomiczne. Zysk wypracowany przez jej członków służy przede wszystkim społecznej i zawodowej reintegracji osób wykluczonych.
Spółdzielnie socjalne podlegają tym samym przepisom co przedsiębiorstwa, m.in. prawu pracy, ustawie o rachunkowości, prawu podatkowemu itd. Prowadzą działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego i odpowiadają za swoje zobowiązania całym majątkiem. Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu ewentualnych strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

Więcej o specyfice spółdzielni socjalnych mogą Państwo przeczytać pobierając broszurę:

Spółdzielnie Socjalne (pdf) -> pobierz

ss

Prowadząc księgowość coraz więcej spółdzielni decyduje się na zakup programu firmy LeftHand. Wśród nich jest m.in. Spółdzielnia Socjalna „Amonit Jura Sport Kultura” z miejscowości Żarki.

Członkowie i założyciele spółdzielni są miłośnikami Jury Krakowsko – Częstochowskiej oraz hobbistami w poszukiwaniu skamieniałości zwierząt i roślin które żyło ponad 200 mln. lat temu. Grupa postanowiła zjednoczyć siłę i związku z tym powstał projekt założenia spółdzielni i realizacji swoich pasji, zamiłowań powiązany z biznesem. Celem spółdzielni od początku jest wprowadzenie na rynek usług, które są innowacyjne i nie występują w regionie. Główna oferta spółdzielni socjalnej to m.in. nowoczesna wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Spółdzielnia zdecydowała się na zakup pełnego pakietu, a więc licencji na program LeftHand Pełna Księgowość, 12-miesięczny abonament na aktualizacje oraz roczny abonament na pomoc techniczną, a także zakup licencji do programu LeftHand Kadry i Płace do 5 zatrudnionych wraz z abonamentem na aktualizacje ważnym do końca 2017 roku.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą firmy LeftHand! 🙂

testuj        gfds        kup

Reklamy