Prawidłowe ustalenie stawki VAT dla usług rekreacyjnych w praktyce rodzi pewne wątpliwości. Co do zasady właściwa jest stawka 8% ale są sytuacje, gdy trzeba zastosować stawkę podstawową VAT (aktualnie 23%).

testuj        gfds        kup

Wiele obiektów sportowych, w których znajdują się sale gimnastyczne, siłownie, a nawet baseny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz konsumentów. Usługi te polegają na sprzedaży tzw. karnetów OPEN. Karnety te uprawniają do odpłatnego korzystania z siłowni (bez / z instruktorem), a także zajęć fitness – aerobik, zajęć na basenie np. aqua aerobik, nauka pływania itp.

Aby uczestniczyć w danych zajęciach z instruktorem często należy się na nie zapisać. Nie jest to np. wejście dobrowolne na dany obiekt, gdzie dopiero po wejściu konsument – klient decyduje, czy będzie uczestniczyć w danych zajęciach. Zarządzający tymi obiektami dla tego typu usług stosują preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8 % jako usługi, które są związane z dobrowolnym wstępem na zajęcia rekreacyjne. Należy się jednak zastanowić, czy aby na pewno w każdym przypadku mamy do czynienia z stawką podatku w wysokości 8 %.

Stawka 8% oraz interpretacja ogólna Ministra Finansów

Obecnie usługi wstępu na siłownię, czy na grupowe zajęcia fitness są opodatkowane stawką VAT w wysokości 8 % jako usługi związane z rekreacją. Są one wymienione w poz. 186 załączniki nr 3 ustawy o VAT. W poprzednich latach organy podatkowe interpretowały to zagadnienie w ten sposób, iż z preferencyjnej stawki podatku VAT mogła korzystać usługa polegająca wyłącznie na wstępie (literalna wykładnia treści przepisu) np. teren siłowni, ale już nie uprawniająca do korzystania ze sprzętu do ćwiczeń.

Na szczęście Minister Finansów rozwiał te wątpliwości w interpretacji ogólnej z dnia 2 grudnia 2014 r., znak nr PT1/033/32/354/LJU/14, w której potwierdzono dotychczasową linię orzeczniczą w tym zakresie. W interpretacji tej Minister wskazał wprost, iż m.in wstęp na siłownię, a także na grupowe zajęcia fitness są opodatkowane stawką w wysokości  8 %. Dyrektorzy izb skarbowych również potwierdzają to stanowisko, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2015 r., znak nr ITPP1/4512-22/15/JP.

Stawka 23%

Podatnicy mają jednak nadal problem ze stosowaniem stawki podatku dla zajęć indywidualnych prowadzonych np. przez trenera personalnego, czy w zakresie indywidualnych zajęć nauki pływania. W tym aspekcie organy podatkowe skłaniają się do opodatkowania tego typu usług stawką VAT w wysokości 23 %. Wskazano na to m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2015 r., znak nr IPTPP1/4512-73/15-2/RG, gdzie zauważono, iż prywatne zajęcia z instruktorem nie mogą być utożsamiane ze wstępem na zajęcia rekreacyjne.

Mając powyższe na uwadze należy pamiętać o takim przyporządkowaniu usług świadczonych w obiektach sportowych, aby do wartości karnetu OPEN opodatkowanej stawką w wysokości 8 % nie zaliczać indywidualnych zajęć z instruktorem. Można rozwiązać ten problem w postaci przyporządkowania do danego karnetu dodatkowej pozycji, w której będzie wykazana wartość indywidualnej usługi instruktorskiej, która powinna być opodatkowaną stawką w wysokości 23 %.

testuj        gfds        kup

Reklamy