Ministerstwo Finansów poinformowało, że podatnicy rozliczając w 2016 roku PIT-y za 2015 rok, przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego ponad 617,5 ml złotych. To o ponad 60 mln zł więcej niż rok temu.

testuj        gfds        kup

Lista organizacji pozyskujących najwięcej z 1% podatku PIT pozostaje niezmienna od lat. Największy przychód, jak co roku, zanotowała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – ponad 144 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (ponad 25 mln zł), Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (ponad 20 mln zł), Fundacja „Rosa” (12 mln zł).

Z roku na rok coraz więcej Polaków przekazuje 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji. Ten rodzaj wsparcia wpisuje się w świadomość polskiego społeczeństwa, zyskując coraz większą popularność. W 2016 r. co drugi podatnik zdecydował się dokonać odpisu 1% podatku.

„Zaprezentowane powyżej dane nt. środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego zapewne na niejednej osobie zrobiły duże wrażenie. Biorąc pod uwagę kwoty, chciałoby się rzec, że sektor pozarządowy ma się dobrze, a 1% jest jednym z najważniejszych źródeł w strukturach przychodów organizacji. I prawie można się z tym zgodzić. Prawie, które robi ogromną różnicę. Otóż dominacja dużych, rozpoznawalnych organizacji, czyli tych, które mają rozpoznawalnych liderów, duże budżety, łatwy dostęp do mediów, a i bardzo często posiadających subkonta, zabija małe, najczęściej lokalne organizacje” – komentuje Ilona Pietrzak z Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).

W zamierzeniu 1% miał wzmacniać przede wszystkim małe, lokalne organizacje. Coraz wyraźniej widać, że jest to wsparcie, z którego łatwiej skorzystać większym organizacjom, często działającym w obszarze charytatywnym. Z raportu o mechanizmie 1% na polskim rynku „Tylko jeden, a procentuje”, wydanego przez Instytut, wynika, że 50% środków z 1% zdobywa 50 dużych NGO (najczęściej tych samych) i/lub posiadających subkonta.

Rzeczywistość mechanizmu 1% okazała się jednak zgoła inna od tego, co planowano. Obecnie wypełnia on przede wszystkim luki w służbie zdrowia. Główna przesłanka przekazywania 1% podatku organizacjom charytatywnym, tam gdzie państwo jest ułomne, wydaje się być bardzo prosta – obywatele próbują pomóc sami sobie.

testuj        gfds        kup

Reklamy