Zakup towarów z zagranicy

W przypadku zakupu towarów lub usług z zagranicy dokument wystawiony w walucie obcej należy zaksięgować w złotówkach. Do przeliczenia kwoty używamy tabeli kursowej NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie dokumentu. Jeśli płatności dokonujemy przelewem z konta złotówkowego, bank przelicza ją za nas na właściwą walutę (zazwyczaj naliczając przy tym prowizję). Różnicę między kwotą zaksięgowaną a płatnością nazywamy różnicą kursową.

Różnice kursowe mogą występować zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie wydatków, w związku z czym mogą stanowić koszt podatkowy lub pozostały przychód. Różnice kursowe mogą być dodatnie lub ujemne.

Jeśli różnice związane z zakupem są:

  • dodatnie – wartość faktury jest większa niż kwota zapłaty po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz z dnia zaksięgowania zapłaty, wówczas różnice kursowe stanowią pozostały przychód,
  • ujemne – wartość faktury jest niższa niż kwota zapłaty po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz z dnia otrzymania zapłaty, wówczas różnice kursowe stanowią koszt uzyskania przychodu.

Sprzedaż towarów za granicę

W przypadku sprzedaży naszych towarów lub usług za granicę fakturę wystawiamy w złotówkach. Kupujący robi przelew, który księgujemy według wskazań na naszym wyciągu bankowym.

Jeżeli różnice kursowe związane ze sprzedażą są:

  • dodatnie – wartość faktury jest niższa niż kwota zapłaty po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz dnia otrzymania zapłaty, wówczas różnice kursowe stanowią pozostały przychody,
  • ujemne – wartość faktury jest wyższa niż kwota zapłaty po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz dnia otrzymania zapłaty, wówczas różnice kursowe stanowią koszt uzyskania przychodu.

testuj        gfds        kup

Reklamy