Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, którzy nie zdążyli przystosować oprogramowania do elektronicznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT, mogą złożyć wniosek do naczelnika US z prośbą o odroczenie tego obowiązku.

testuj        gfds        kup

Ministerstwo finansów przedstawiło wczoraj projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych. Minister chce nadać naczelnikom urzędów skarbowych nowe uprawnienia. Ma to związek z licznymi w ostatnim czasie wnioskami podatników z prośbą o odroczenie obowiązku elektronicznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT.

Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek elektronicznego raportowania do urzędów skarbowych. Jednak wiele firm prosi o odsunięcie w czasie tego obowiązku, uzasadniając swoją prośbę m.in. koniecznością dostosowania systemów finansowo-księgowych, przemodelowania procesów rejestracji dokumentów księgowych, przeprowadzenia testów integralności baz danych.

W obecnym stanie prawnym tylko minister finansów ma uprawnienia do rozpatrywani a takich wniosków, więc w tej chwili podatnicy składają je zarówno do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jak i naczelników urzędów skarbowych. W celu zapewnienia sprawnego wydawania rozstrzygnięć (400 urzędów skarbowych) w zakresie odraczania ww. terminów niezbędnym jest przyznanie naczelnikom urzędów skarbowych prawa do odraczania terminu do złożenia informacji o prowadzonej ewidencji VAT. (VAT.pl)

Przypominamy, że nowe wersje programów LeftHand, dostępne na naszej stronie internetowej (www.lefthand.pl) posiadają moduł generowania oraz wysyłania JPK!

Zachęcamy do pobrania i przetestowania wersji demo!

testuj        gfds        kup