Zgodnie z interpretacją ogólną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Ministerstwo Finansów 20 czerwca 2016 r., do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ogrody działkowe, itp.), należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

testuj        gfds        kup

W interpretacji wskazano na zasadność stosowania kryteriów zatrudnienia średniorocznego oraz rocznego obrotu netto, o których mowa w art. 104 – 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy.

Zgodnie ze wspomnianą interpretacją:

  • okresy przejściowe, jakie przewidziane są w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  • okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z interpretacji tej wynika, że stowarzyszenia i fundacje będą zobowiązane do przesyłania plików JPK na następujących zasadach:

a) jeżeli są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT, to co miesiąc będą przekazywać w postaci elektronicznej ewidencję zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) począwszy od:

  • 1 lipca 2016r. – duże organizacje NGO,

  • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie organizacje NGO,

  • 1 stycznia 2018r. – mikro organizacje NGO

b) na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej organizacje pozarządowe będą przekazywać inne struktury JPK w wersji elektronicznej począwszy od:

  • 1 lipca 2016r. – duże organizacje NGO,

  • 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie organizacja NGO.

Program księgowy LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji jest już przygotowany do automatycznego generowania i wysyłania wszystkich struktur JPK do Urzędów Skarbowych. Została przygotowana dedykowana do tego celu funkcja wysyłki JPK, która samodzielnie wygeneruje i zweryfikuje pliki JPK i po wykryciu zainstalowanego podpisu kwalifikowanego wyśle je na serwer Ministerstwa Finansów.

W przypadku organizacji, które rozliczają się z podatku VAT, po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K nastąpi automatyczne wygenerowanie pliku JPK_VAT za dany okres, gotowego do wysłania drogą elektroniczną.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zapoznania się z możliwościami programu LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt ze mną.

Autorka tekstu:

Katarzyna Milewska, specjalistka ds. Stowarzyszeń i Fundacji w firmie LeftHand.

tel: 22 427 37 18 lub 505 971 270

email: katarzyna.milewska@lefthand.com.pl

www: http://www.lefthand.pl/pl/subsites/dla_stowarzyszen/

testuj        gfds        kup