W ostatnim czasie do grona klientów firmy LeftHand dołączyła Fundacja Free-Dom z Pucka.

testuj        gfds        kup

Jej misją jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez wspieranie, ochronę i podejmowanie działań związanych z dobroczynnością i niesieniem pomocy ludziom potrzebującym wsparcia; wolnością, godnością, prawem do szczęścia i integralności każdego człowieka; ochroną i promocją zdrowia ludzi; ochroną zwierząt i ekologią; ochroną dziedzictwa dóbr kultury oraz nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem.

Prezes fundacji, Pan Jarosław Rott, zdecydował się na wybór programu LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji po przetestowaniu wersji demo oprogramowania. Dla Pana Jarosław ważna była cena zakupu oraz to, aby koszty ponoszone w przyszłości w związku z użytkowaniem programu nie były wysokie.

Jak w każdym przypadku tak i w tym staraliśmy się przygotować indywidualną ofertę. Ważne jest dla nas, aby w miarę naszych możliwości spełnić oczekiwania klientów, aby pracowało im się jak najlepiej z programami LeftHand.

testuj        gfds        kup