Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które ktoś bezinteresownie przekazuje organizacji. Sponsoring wiąże się z wzajemnością świadczeń – firma daje coś organizacji, a ona zobowiązuje się np. zamieścić ich logo na swojej stronie internetowej. Sponsoring i darowizna to nie to samo!

Często zdarza się, że sponsor chce kupić usługę reklamową. Wówczas firma daje organizacji pewną kwotę pieniędzy lub oferuje jakąś usługę. W zamian za to organizacja zobowiązuje się do zamieszczenia loga firmy na swojej stronie lub w innym umówionym miejscu.

Wówczas spisują umowę (np. sponsoringu, reklamy). Określają w niej m.in. swoje prawa i obowiązki, oszacowują również wartość świadczeń. Jest to wzajemne świadczenie sponsora oraz sponsorowanego – organizacja ma nowe źródło finansowania działalności, a sponsor promocję swojej marki.

Warto zwrócić uwagę, że organizacja korzystająca ze sponsoringu musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług reklamowych (tj. jest zarejestrowana w KRS jako przedsiębiorca). Po drugie ma obowiązek wystawienia sponsorowi faktury lub rachunku.

W przypadku gdy sponsor chce dać organizacji darowiznę, firma przekazuje pewną kwotę pieniędzy bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian od organizacji. Darczyńca nie oczekuje niczego bezpośrednio w zamian. Może odliczyć natomiast darowiznę od dochodu. Strony mogą spisać umowę, ale nie jest to obowiązkowe jak w przypadku sponsoringu.

testuj        gfds        kup

Reklamy