Powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum zapowiedziała w piątek 16 września 2016 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, przedstawiając projekty, które wprowadzić mają reformę systemu edukacji. Zasadnicze szkoły zawodowe, zastąpione zostaną przez dwustopniowe szkoły branżowe. Chcemy powrócić do liceum ogólnokształcącego zamiast kursu przygotowującego do matury – powiedziała szefowa MEN.

W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie już rekrutacji do gimnazjum. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia tych placówek będzie należeć do podmiotów prowadzących – poinformowała Minister Edukacji. Jak wyjaśniła, wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, m.in. przez przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, włączenie go do podstawówki, przekształcenie w liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę pierwszego stopnia.

Szefowa resortu edukacji powiedziała, że od 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej będą w ośmioletniej szkole. 1 września 2017 roku rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy siódmej.

„Dotychczasowe 3-letnie liceum od 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim. Pierwsza rekrutacja do klasy pierwszej odbędzie się w roku 2019/2020” – powiedziała.

Minister podkreśliła, że obowiązującej ustawy o systemie oświaty nie da się dalej nowelizować, dlatego zastąpiona zostanie nową: Prawo oświatowe. Towarzyszyć jej będzie ustawa wprowadzająca, bardzo obszerna, ponieważ – jak podkreśliła Zalewska – przewidziano w niej niemal wszystkie możliwe ewentualności, które mogą mieć miejsce po wprowadzeniu reformy.

Zapowiedziała jednocześnie, że w ciągu kilku najbliższych lat powstaną kolejne ustawy, m.in. ustawa, która zmienić ma zasady finansowania systemu oświaty (ma być gotowa ok. 2018 r.), o egzaminach zewnętrznych oraz o wspieraniu rozwoju dziecka i ucznia.

Jak wyjaśniała minister, konieczność wprowadzania zmian wynika z faktu, że badania pokazują, iż „częsta zmiana szkoły i grupy rówieśniczej, sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum powoduje nie tylko obniżenie jakości kształcenia, ale przeszkadza w edukacji i ogranicza motywację ucznia”.

Poinformowała, że na stronie MEN pojawił się projekt ustawy, który trafi do uzgodnień i konsultacji oraz zakładka dotycząca podstaw programowych.

testuj        gfds        kup

Reklamy