I. Z przeniesieniem praw autorskich:

  • wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich -> tutaj
  • wzór formularza danych osobowych -> tutaj
  • liczydło wzór formularza rachunku 50% -> tutaj

II. Bez przeniesienia praw autorskich:

  • wzór umowy o dzieło bez przeniesienia praw autorskich -> tutaj
  • wzór formularza danych osobowych -> tutaj
  • liczydło wzór formularza 20% -> tutaj

 

testuj        Bez tytułu        kup