Kilka dni temu fundacja otrzymała pismo z informacją, że musi ponieść opłatę w związku ze zmianami, które ostatnio w niej zaszły – konkretnie chodziło o zmianę siedziby. Pismo tłumaczyło, że zmiany te pojawiły się w internecie i w związku z tym organizacja została zobowiązana do poniesienia kosztów. W nagłówku pisma, jako nadawca widnieje… Krajowy Rejestr Sądowny.

Sądowy od Sądownego niewiele się różni. Widząc w piśmie nazwę tego drugiego łatwo odnieść wrażenie, że pisze do nas ten pierwszy (czyli Krajowy Rejestr Sądowy – instytucja publiczna, wobec której większość organizacji ma określone obowiązki). Jeśli się jednak dobrze przyjrzeć, pod nazwą Krajowego Rejestru Sądownego (używaną też w dalszej części pisma) jest jeszcze nazwa spółki i adres niebędący adresem siedziby któregokolwiek z sądów rejestrowych.

Uwaga! Jest to kolejny przykład nieuczciwej firmy, która świadcząc usługi informacyjne w internecie, próbuje zdobyć klientów podszywając się pod państwową instytucję i obowiązujące regulacje prawne.

Jak więc uniknąć niepotrzebnych kosztów?

Nie dajmy się zwieść użytym w piśmie określeniom jak „nieprzekraczalny termin” czy „fakultatywna opłata”, wymienionym podstawom prawnym i odesłaniom do regulaminów. Dobrze sprawdźmy, kto nadał korespondencję i kto się pod nią podpisał.

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów warto też znać:

  • swoje obowiązki względem Krajowego Rejestry Sądowego (a nie Sądownego!)
  • prawdziwe adresy sądów rejestrowych
  • prawdziwe wysokości opłat za różne czynności w KRS

Oficjalna informacja – wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego dostępne są pod adresem:
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/

Inne bazy pod innymi adresami będą najczęściej przedsięwzięciami firm komercyjnych. Obecność organizacji pozarządowych w tych bazach nie jest jednak ich obowiązkiem, a tym bardziej organizacje nie są one zobowiązane do ponoszenia opłat, kiedy zgodnie z prawem dokonają jakiejś zmiany w rejestrach sądowych.

Naciągacze aktywni od 2012 r.

Nasilenie się podobnego procederu odnotowaliśmy w portalu ngo.pl w 2012 r. Z upływem czasu koszty, na które nieuczciwe firmy starają się nabrać organizacje, rosną. w 2012 r. było to 200 zł. Obecnie cena wzrosła do 400.

Poniżej zamieszczone ostrzeżenie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości jest więc stale aktualne.

Ostrzeżenie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

testuj        Bez tytułu        kup

Reklamy