Jako przedstawicielka firmy LeftHand, współpracująca z tą spółką już od ponad 6 lat polecam naszą Pełną Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji. Obecnie jest to jedyny program na rynku tak dobrze dopasowany do potrzeb wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce. Jeśli zadajecie sobie Państwo pytanie „Dlaczego akurat mam wybrać program LeftHand” to powodów jest mnóstwo, od choćby stuprocentowego dopasowania programu do potrzeb NGO-sów przez przejrzystość jego struktury do rozsądnej ceny. Na tym jednak nie koniec.
Początkowo organizacje pozarządowe mogły nabyć program do Pełnej Księgowości w wersji jak dla firm i biur rachunkowych, ale oczywiście po obniżonej wartości rynkowej. Po stronie nowego użytkownika leżało wówczas dość czasochłonne konfigurowanie programu, polegające na zmianach w planie kont, bilansie czy rachunku zysków i strat. Do tego dochodziły zmiany w polityce rachunkowości, gdyż jak wiadomo nowy program to nowe zapisy w tego typu dokumencie.
To się jednak zmieniło w miarę kolejnych zgłoszeń od księgowych z różnego typu organizacji. Postanowiliśmy więc otworzyć się na ich potrzeby. Uruchomiliśmy proces długotrwałej współpracy z naszymi dotychczasowymi klientami pracującymi na programie LeftHand od kilku lat. Dawało to pewność, że były to osoby związane ściśle z działalnością organizacji, a do tego znały nasz program od podszewki i wiedziały co jeszcze można w nim zmienić tak, aby pracowało się w nim szybciej i sprawniej. Dzięki tym działaniom od sierpnia 2013 roku w obecnej ofercie LeftHand swoje miejsce zajął nowy produkt „LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji – wersja dedykowana”
Wśród nowych udogodnień dla Stowarzyszeń i Fundacji znalazły się takie możliwości jak:
– bardzo szybkie rozpoczęcie pracy za pomocą początkowego konfiguratora ustawień
– obsługa organizacji z działalnością statutową nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą
– możliwość definiowania nowych typów dokumentów z podziałem na realizowane projekty
– wbudowany wzorcowy plan kont dostosowany w 100% do potrzeb i specyfiki wszystkich organizacji NGO
– automatyczne generowanie deklaracji PIT i CIT w oparciu o wzorce zsynchronizowane z planem kont oraz VAT dla działalności odpłatnej lub gospodarczej
– automatyczne generowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu (synchronizacja z planem kont) i zamykanie kont 4xx, 5xx, 7xx
– obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
– moduł e-Deklaracje (oszczędność pieniędzy i czasu)
– elastyczny plan kont z rozbudową aż do 10 poziomów
– elastyczne automaty księgujące, automatyczne dodawanie analityk i rozrachunków
– prosta obsługa raportów kasowych i wyciągów bankowych, szybkie importowanie elektronicznych wyciągów bankowych i ich rozliczanie
– rozliczanie operacji w walutach obcych, tabele kursowe, różnice kursowe
– zarządzanie środkami trwałymi i dokumentami ŚT (OT, LT, MT, PT, LN, MN)
– możliwość wystawiania i drukowania rachunków (działalność odpłatna) lub faktur VAT (działalność gospodarcza)
– elastyczne tworzenie wzorców okresowych PK (polisy, leasingi, prenumeraty itp.)
– obsługa umów cywilno-prawnych, list płac i kartotek pracowniczych
– możliwość eksportu raportów i danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego
– możliwość obsługi programu za pomocą skrótów z klawiatury
Na specjalne życzenie klienta dysponujemy również „Polityką rachunkowości” dostosowaną do programu LeftHand.
Oczywiście nie spoczywamy na laurach i dokładamy wszelkich starań by każdy obecny i przyszły użytkownik naszego systemu nie czuł się pozostawiony sam sobie. Służą temu świetne materiały szkoleniowe w postaci podręcznika w PDF-ie dostępne na naszej stronie internetowej http://www.lefthand.com.pl (dział Pomoc / Instrukcje -> Instrukcje) oraz nasza profesjonalna pomoc techniczna. Na wszelkie pytania przesyłane e-mailem odpowiadamy tak szybko jak to tylko możliwe, w większości przypadków jeszcze tego samego dnia a nawet tej samej godziny.
Jesteśmy otwarci na różne propozycje stworzenia odrębnych funkcji o czym może świadczyć wykonana w zeszłym roku na specjalne życzenie wersja programu dla Związków Zawodowych. W najbliższej przyszłości zamierzamy podobnie rozwinąć program o dodatkowe funkcjonalności dla Stowarzyszeń Ogródków Działkowych.
Dodatkowo chciałabym nadmienić, że dotychczas współpracowaliśmy także z kilkoma organizacjami parasolowymi, które w ramach swej działalności statutowej pozyskiwały środki finansowe z UE oraz innych źródeł. Celem było sponsorowanie oprogramowania LeftHand organizacjom, których często nie stać na samodzielny zakup programu księgowego. Jest to również rada dla tych z Państwa, którzy poszukują darmowego systemu do księgowania.
Tak naprawdę wystarczyłoby zebrać grupę kilku małych organizacji w Waszym regionie, zgłosić się do jednego z Centrów Pomocy Organizacjom Pozarządowym w okolicy i zapytać, czy realizują tego typu projekty. Można też sprawdzić na stronie internetowej danego „Inkubatora” czy akurat w tym momencie nie poszukują jakichś organizacji do projektu. W naszym serwisie natomiast znajdują się listy referencyjne od organizacji parasolowych, z którymi dotychczas współpracowaliśmy i z którymi jeszcze nie raz pewnie będziemy kooperować.
Na koniec chciałabym powiedzieć, że odkąd rozpoczęłam pracę w firmie LeftHand osobiście śledziłam wszystkie procesy rozwojowe programu poczynając od wprowadzenia na rynek wyjątkowo korzystnej oferty dla Stowarzyszeń i Fundacji na wnikliwym dopasowaniu się do potrzeb klienta kończąc. To pozwala mi w pełni stwierdzić, że LeftHand zasługuje na miano przedsiębiorstwa z perspektywami na przyszłość, chętnego do wszelkiej współpracy i dbającego o interesy każdego użytkownika, zarówno obecnego jak i przyszłego. Jeżeli chcielibyście Państwo przekonać się jakie są możliwości naszego programu księgowego dla Stowarzyszeń i Fundacji to zachęcamy do wypełnienia formularza z prośbą o darmową, 35 – dniową wersję testową. Formularz ten znajduje się pod tym linkiem: program księgowy dla stowarzyszeń i fundacji.
Przekonaj się, że LeftHand to trafiony wybór!

Autor: Katarzyna Milewska, Specjalistka ds. Stowarzyszeń i Fundacji

testuj        Bez tytułu        kup

Reklamy