Organizacje pozarządowe robią wiele pożytecznego. Działają m.in. w zakresie ekologii, kultury, prowadzą działalność charytatywną. Dlatego warto je wspierać. Ale w jaki sposób?

Jeśli tylko możesz, to na pewno warto wspierać organizacje pozarządowe, np. darowizną na konto, 1 procentem, datkiem do puszki. Każda złotówka się przyda. Pamiętaj też, że dając organizacji darowiznę (przelew na konto na cele pożytku publicznego), możesz skorzystać z odliczenia podatkowego.

1.Darowizna finansowa

Co?

Przelew lub gotówka.

Komu?

Zarejestrowana organizacja (ale nie musi mieć statusu OPP).

Na co?

Na cele statutowe, religijne.

Ważne!

Możesz odliczyć do 6% od Twojego dochodu w danym roku.

W tytule przelewu warto wskazać na jakie cele statutowe przekazywana jest darowizna. Należy zachować potwierdzenie przelewu.

1% podatku

Co?

Państwo dzieli się podatkiem z wybraną przez Ciebie organizacją.

Komu?

Wskaż w deklaracji podatkowej organizację ze statusem OPP – otrzyma 1% Twojego podatku.

Na co?

Na cele pożytku publicznego.

Ważne!

Jeżeli nie zdecydujesz się na przekazanie, 1% Twojego podatku zostanie w budżecie państwa.

1% to nie darowizna. 1% należy do państwa – państwo umożliwia wskazanie podmiotu, któremu zostanie on przekazany.

Zbiórka publiczna

Co?

Datek do puszki lub kosza w miejscu publicznym, np. na ulicy, w sklepie.

Komu?

Zarejestrowana organizacja, komitet społeczny.

Na co?

Na cele pożytku publicznego, religijne.

Ważne!

Nie masz odliczenia podatkowego.

Należy sprawdzić czy zbiórka jest zgłoszona na zbiorki.gov.pl

SMS

Co?

Każdy, kto ma telefon komórkowy może wysłać tzw. SMS charytatywny i wesprzeć akcję organizacji.

Komu?

Zarejestrowana organizacja, która podpisała umowę z operatorem.

Na co?

Na cele statutowe.

Ważne!

Nie masz odliczenia podatkowego.

Organizacja często nie dostaje całej kwoty (23% VAT). Zwolnione z VAT są tylko SMS-y dla OPP i z telefonów na abonament.

testuj       Bez tytułu       kup

Reklamy