Od rozliczenia za sierpień 2016 r. obowiązuje 17 wersja deklaracji VAT-7. Obowiązuje także nowa wersja deklaracji VAT-7K(11) i VAT-7D(8), które należy stosować od rozliczenia za III kwartał 2016 r. Jednak do rozliczenia za grudzień albo IV kwartał można stosować poprzednie wzory deklaracji. Z poprzednich wersji deklaracji nie mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy nabywają paliwo w innych krajach UE.

Nowymi wzorami deklaracji VAT należy posługiwać się od rozliczenia za:

  • sierpień 2016 r. – w przypadku deklaracji VAT-7(17), VAT-8(8), VAT-9M(6),
  • III kwartał 2016 r. – w przypadku deklaracji VAT-7K(11), VAT-7D(8).

Do rozliczenia za grudzień lub IV kwartał 2016 r. można składać poprzednie wersje deklaracji. Nie mogą z nich jednak korzystać podmioty rozliczające VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa.

W porównaniu z poprzednimi wersjami deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D obowiązujące wersje deklaracji zawierają nową poz. 39 „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”. Jej wprowadzenie jest spowodowane zmianami, jakie w rozliczeniu VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa wprowadziła ustawa zmieniająca z 7 lipca 2016 r. W pozycji tej należy wpisać VAT wpłacony wcześniej na konto organu celnego i wykazany w deklaracji VAT-14 za okres, za jaki składana jest deklaracja. Kwota z tej pozycji będzie obniżała VAT należny wynikający z deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, gdyż wcześniejsza zapłata VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa nie zwalnia z rozliczenia WNT w deklaracji.

W deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D dodano także nowy wiersz „Korekta podatku naliczonego, o którym mowa w art. 89b ust. 4 ustawy”, gdzie w poz. 50 dłużnik będzie wykazywał ponownie VAT naliczony wynikający z opłaconej faktury, który wcześniej musiał skorygować z powodu nieuregulowania należności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności. Jednocześnie zlikwidowano poz. 66 w deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz poz. 72 w deklaracji VAT-7D, w których podatnik informował, że dokonuje korekty na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy.

testuj        Bez tytułu         kup