Duzi przedsiębiorcy oraz podatnicy VAT niebędący przedsiębiorcami, ale spełniający kryteria uznania ich za duże podmioty w sierpniu po raz pierwszy powinni przesłać Ministrowi Finansów informacje o prowadzonych w lipcu ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT. Informację tę należy przekazać w formie elektronicznej odpowiadającej strukturze tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego do 25 sierpnia.

W pierwszym etapie wdrażania nowego obowiązku informacyjnego, który w ostatecznym efekcie ma objąć wszystkich podatników VAT, obowiązek ten został nałożony na duże podmioty (przede wszystkim przedsiębiorców). Mali i średni przedsiębiorcy (oraz podatnicy VAT niebędący przedsiębiorcami, ale spełniający kryteria uznania za podmioty mikro) jeszcze do końca roku nie muszą przesyłać swoich ewidencji VAT Ministrowi Finansów. Obowiązek ten obejmie ich od 1 stycznia 2017 r., co oznacza, że pierwszą taką informację będą musieli złożyć do 27 lutego 2017 r. (termin przesunięty z 25 lutego, bo w 2017 r. dzień ten przypada w sobotę).

Natomiast mikroprzedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia z obowiązku przesyłania ewidencji VAT w formacie JPK do końca 2017 r. Obowiązek ten obejmie ich od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że po raz pierwszy złożą taką informację do 26 lutego 2018 r. (termin przesunięty, bo w 2018 r. 25 lutego przypada w niedzielę).

testuj        Bez tytułu         kup

Reklamy