15 września mija termin wpłaty trzeciej raty m.in. podatków od nieruchomości i od środków transportu. Od 2017 r. stawki tych danin, a także innych opłat lokalnych spadną, już drugi rok z rzędu.

Co roku Minister Finansów obwieszcza nowe wartości stawek podatków i opłat lokalnych w zależności od odpowiedniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Liczy się zmiana tego wskaźnika w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają zmianie, do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tegoroczne obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. z 28 lipca 2016 (Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31) wprowadza obniżki obciążeń podatkowych na rok 2017 z tytułu tych danin, mniej więcej o niecały 1 punkt procentowy.

W przyszłym roku zatem budżety gminne zasili mniejszy zasób gotówki. Przykładowo właściciel ciężarówki o masie do 5,5 tony zapłaci maksymalnie 804,30 zł za rok, a nie 811,60 zł, jak to ma miejsce teraz. Z kolei obniżka w przypadku podatku od nieruchomości, dotknie jedynie przedsiębiorców, pozwalając im zostawić w kieszeni 27 groszy od metra używanego w działalności lokalu czy posesji.

Opłaty lokalne w 2017 r.

Zgodnie z najświeższym obwieszczeniem Ministra Finansów maksymalne stawki dzienne opłat lokalnych w 2017 r. będą wynosiły dla:

  • opłaty targowej – 751,65 zł,
  • opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,17 zł,
  • opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,08 zł,
  • opłaty uzdrowiskowej – 4,24 zł,
  • części stałej opłaty reklamowej – 2,45 zł,
  • opłaty od posiadania psów – 118,97 zł (rocznie).

W stosunku do roku obecnego to odpowiednio spadek o 6,82 zł przy opłacie targowej, 0,01 zł oraz 0,02 zł przy miejscowych czy 0,03 zł dla uzdrowiskowej. Właściciele psów zapłacą w przyszłym roku o maksymalnie 1,08 zł niż aktualnie. (INFOR)

testuj        Bez tytułu        kup

Reklamy