Znaczącym elementem pracy działu księgowego jest ustalanie stanu rozliczeń – należności i zobowiązań. Zazwyczaj właściciel lub prezes oczekuje regularnych informacji o tym co jest jeszcze nieuregulowane. W tradycyjnym podejściu księgowym wyciągi bankowe rejestrowane są na podstawie wydruków lub plików PDF. Jest to bardzo czasochłonne i stanowi potencjalne źródło błędów w księgach.

W programach LeftHand dostępny jest moduł importu wyciągów bankowych i ich automatyczne parowanie z danymi finansowo-księgowymi. Proces obsługi wyciągów bankowych w wariancie zautomatyzowanym składa się z trzech etapów:

1) importowanie elektronicznego wyciągu bankowego do LeftHand-a w formacie CSV lub MT-940;

2) zautomatyzowane parowanie pozycji wyciągu bankowego z dokumentami księgowymi lub kontami rozrachunkowymi i kosztowymi;

3) automatyczne generowanie klasycznego wyciągu bankowego i jego księgowanie.

Na podstawie badań przeprowadzonych na ponad 3000 respondentów ustaliliśmy, że korzystanie z modułu importu elektronicznych wyciągów bankowych w znaczącym stopniu upraszcza regularne ustalanie stanu rozrachunków w firmie/organizacji, w ogromnych stopniu ogranicza czas potrzebny do zarejestrowania i rozliczenia wyciągów bankowych i prawie całkowicie eliminuje możliwość popełnienia błędów podczas ewidencji rozliczeń bankowych.

Z modułu importu wyciągów bankowych w programach LeftHand mogą korzystać wszyscy użytkownicy, którzy posiadają rachunek bankowy w jednym z banków działających na terenie kraju, który udostępnia wyciągi bankowe lub historię operacji w formacie liniowym CSV lub strukturalnym MT940. Niewielką trudność mogą mieć organizacje korzystające z bankowości elektronicznej w tzw. Bankach Spółdzielczych. W tym przypadku należy się skontaktować z działem technicznym firmy LeftHand i przekazać informację dla którego Banku Spółdzielczego potrzebna jest obsługa importu. Zazwyczaj przy bezproblemowym kontakcie z działem technicznym danego banku, obsługa importu wdrażana jest do programu w ciągu maksymalnie 2 tygodni.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wersją demo wybranego programu LeftHand i do przetestowania modułu importu elektronicznych wyciągów bankowych.

Zespół analityków firmy LeftHand

testuj        Bez tytułu        kup