W tym tygodniu grono użytkowników programu LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji poszerzyło się o Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie.

  • Jak działa organizacja?

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie jest najmłodszą organizacją jaka powstała na terenie gminy Czernice Borowe w wyniku realizacji projektu „Koła Gospodyń Wiejskich a reaktywacja” współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Stowarzyszenie zawiązało się z potrzeby ożywienia życia kulturalnego na terenie gminy Czernice Borowe oraz poprzez włączenie różnych grup wiekowych i zawodowych, które dotychczas słabo interesowały się problemami społecznymi. Członkowie pełnią różne funkcje społeczne i zawody, mamy różnorodne zainteresowania, co pozwala nam lepiej wykorzystywać potencjał naszej grupy. Członkowie stowarzyszenia to mieszkańcy pochodzący z Czernic Borowych i okolicznych miejscowości.

  • Czym się zajmuje?

Główne obszary działania naszej organizacji to przede wszystkim: organizowanie wszelkich form aktywizacji dzieci i młodzieży wspierających ich rozwój kulturalny, społeczny, gospodarczy, Inicjowanie i podejmowanie działań służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez: realizacja programów wspierających rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy osób z niepełnosprawnością. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów turystyczno krajoznawczych, integracyjnych oraz obozów rekreacyjno-wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. A także  organizacja działań na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości lokalnej, tradycji, obyczajów, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie utrzymuje się z nie wielkich składak członkowskim, darowizny oraz dotacji i grantów, które mamy nadzieję pozyskać. Naszą działalność opieramy na pracy społecznej członków, oraz wolontariuszy.

  •  Dlaczego wybrała oprogramowanie księgowe LeftHand?

Zdecydowaliśmy się na program LeftHand ponieważ jest bardzo funkcjonalny i łatwy w obsłudze, zapewnia  łatwe rozliczanie projektów oraz szybkie księgowanie dokumentów. Poleciła nam go nasza księgowa, która ma już doświadczenie w pracy na tym programie. Program LeftHand nie jest drogi w porównaniu z innymi tego typu programami.W 100% spełnia nasze oczekiwania i na prawdę jest to bardzo dobry program dostosowany do potrzeb stowarzyszeń i fundacji .

Dziękujemy za miłe słowa i życzymy sukcesów w działalności 🙂