W maju 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Zmieniły się m.in. zasady dotyczące działania stowarzyszeń zwykłych. Zmiany te są istotne dla osób, które stoją właśnie przed dylematem, którą formę stowarzyszenia wybrać: tego rejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też zgłaszanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w starostwie?

stow_porownanie_550